Organiziramo prevoze s pletno na Bledu in Ljubljanici

Izdelava pletne
ter njena oblika

Večje spremembe je pletna doživela leta 1902, ko je po konstrukcijskih popravkih dobila današnjo obliko. Največ zaslug za sedanjo podobo blejske pletne gre pripisati mojemu staremu očetu Antonu Zupanu, ki je aktivno sodeloval pri izgradnji le te. Kot nosilec tradicije pri izdelavi in prevozih sem dosegel, da je pletna današnjih dimenzij (dolžina 730cm, širina 230cm) popolnoma varna, ter zelo zanimiva in udobna za turiste. Veseli me, da me ostali pletnarji pri mojem delu posnemajo in me želijo nadgraditi. To vsekakor zagotavlja razvoj in kvaliteto blejskega čolnarjenja. Ime »pletna« so naši predniki povzeli po nemški besedi »pletten«. Pletne različnih oblik se najdejo še v drugih alpskih jezerih, predvsem avstrijskih.

Ročna izdelava pletne