Organiziramo prevoze s pletno na Bledu in Ljubljanici

Nekaj besed o sebi
ter kratka zgodovina pletne

Sem A. Marjan Zupan roj. 14.6.1953 na Bledu. Od otroških let se ukvarjam z blejsko pletno v dobesednem pomenu, saj poleg prevozov pletne tudi izdelujem. Izviram iz ene najstarejših družin z vasice Mlino, ki leži tik ob južni obali blejskega jezera.
Smo ena izmed dvaindvajsetih družin, ki nam je bila v času cesarice Marije Terezije dodeljena servetutna pravica prevozov po jezeru, kot nadomestilo pri manjšem deležu podeljenih kmetijskih zemljišč. Prvi zapiski v cerkvenih knjigah o Zupanovih in pletnarjenju segajo globoko v fevdalno dobo 12 stoletja.

Večje spremembe je pletna doživela leta 1902, ko je po konstrukcijskih popravkih dobila današnjo obliko. Največ zaslug za sedanjo podobo blejske pletne gre pripisati mojemu staremu očetu Antonu Zupanu, ki je aktivno sodeloval pri izgradnji le te.
Kot nosilec tradicije pri izdelavi in prevozih sem dosegel, da je pletna današnjih dimenzij (dolžina 730cm, širina 230cm) popolnoma varna, ter zelo zanimiva in udobna za turiste.
Veseli me, da me ostali pletnarji pri mojem delu posnemajo in me želijo nadgraditi. To vsekakor zagotavlja razvoj in kvaliteto blejskega čolnarjenja.

Ime »pletna« so naši predniki povzeli po nemški besedi »pletten«. Pletne različnih oblik se najdejo še v drugih alpskih jezerih, predvsem avstrijskih.
V svoji osnovni dejavnosti prevozov potnikov po jezeru delujem (zaenkrat) v okviru čolnarskega združenja »Pletna Bled«. Pasivno govorim več tujih jezikov, najbolje nemško.
Pri svojem delu želim svoje bogate izkušnje prenesti tudi na mlajše.
Zagotavljam, da bo vožnja v naših pletnah zanimiva in vam bo prinesla mnogo zadovoljstva. V kolikor nameravate obiskati blejski otok ali se samo popeljati po jezeru, nas poiščite na spodnjem naslovu.